Zh- és vizsgaszabályzatok

 

Alkalmazott növénytan
Általános növénytan
Dendrológia
Erdészeti növénytan
Növényanatómia és -élettan
Növényföldrajz és társulástan
Növényrendszertan évközi követelmények
Növényrendszertan vizsgakövetelmények
Növényvilág védelme
Vegetációismeret KMH. KTH.
Vegetációismeret TVMH.