Dr. Zagyvai Gergely PhD.

Születési hely, idő: 

Zagyvai Gergely fényképe

Balassagyarmat, 1981.05.02

Családi állapot:

Nős, három gyermek édesapja

Tanulmányok:

1999-2005:      Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Okleveles Környezetmérnöki Szak, 
Természetvédelemi szakirány, Sopron
 
2005-2008:      Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 
Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola (nappali tagozat), Biokörnyezettudomány Program, Sopron

Iskolai végzettség:

2005: Okleveles környezetmérnök (2005)
2006: Okleveles gombaszakellenőr, munkavédelmi technikus

Tudományos fokozat:

PhD (2011), habilitáció (2019)

Nyelvismeret:

Német C típusú középfok, 1998
Angol C típusú középfok, 2009

Munkahelyei:

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
2009                  intézeti ügyintéző
2009                  tudományos segédmunkatárs
2009–2011      egyetemi tanársegéd
2011– 2019      egyetemi adjunktus
2019–           egyetemi docens

Oktatási tevékenység:

 • Növényrendszertan (Erdőmérnöki és Természetvédelmi Mérnöki BSc Szak hallgatói számára)
 • Növényismeret (Környezetmérnöki és Környezettan BSc Szak hallgatói számára)
 • Általános növénytan (Természetvédelmi Mérnöki BSc és Vadgazda Mérnöki BSc Szak hallgatói számára)
 • Alkalmazott növénytan (Vadgazda Mérnöki BSc Szak hallgatói számára)
 • Táj- és vegetációtörténet (Természetvédelmi Mérnöki MSc Szak hallgatói számára)
 • Természetvédelmi pályázatok (Természetvédelmi Mérnöki MSc Szak hallgatói számára)
 • Természetvédelmi kutatások (Természetvédelmi Mérnöki MSc, Természetvédelmi Mérnöki BSc és Környezettan BSc Szak hallgatói számára)
 • Etnobotanika (az Erdőmérnöki Karon oktatott minden szakon)
 • Növényvilág kultúrtörténeti vonatkozásai (az Erdőmérnöki Karon oktatott minden szakon)
 • Magyar növényvilág ismerete (Természetvédelmi Mérnöki BSc és Vadgazda Mérnöki BSc Szak hallgatói számára)
 • Vegetációdinamika és vegetációtörténet (PhD kurzus)
 • Élőhelyrestauráció alapjai (PhD kurzus)

Fő kutatási témák:

 • Spontán erdősödő és cserjésedő területek szukcessziójának, természetvédelmi és erdészeti szerepének vizsgálata
 • Tájtörténeti vizsgálatok Magyarország különböző tájain (Cserhát, Börzsöny, Nyírség, Őrség)
 • Növényfajok allelopátiás hatásának vizsgálata
 • Erdészeti tájak inváziós veszélyeztetettségének tájökológiai szempontú elemzése
 • Hazánk kiemelkedő természeti értékét képviselő száraz gyepjeinek fenntartási és rekonstrukciós lehetőségeinek vizsgálata
 • Erdőtársulások és fafajainak vizsgálata a változó klimatikus feltételek mellett
 • Átalakító üzemmódban kezelt erdőrészletek vizsgálata, lékek növényzetének és újulatának vizsgálata
 • A parlagfű (Ambrosia artemisifolia) dinamikájának vizsgálata nemzetközi együttműködésben
 • Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris vegetatív és generatív szervein
 • Védett vagy természetvédelmi szempontból jelentős területek természeti és ökológiai állapotfelmérése

Szakmai szervezeti tagság, közéleti tevékenység:

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, Biológiai Tudományok Osztálya, Botanikai Bizottság, köztestületi tag 
 • Magyar Biológiai Társaság, Botanikai Szakosztály 
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
 • Magyar Mikológiai Társaság 
 • European Geosciences Union 
 • Erdőmérnöki Kar, Kari Tanács 
 • Erdőmérnöki Kar, Minőségbiztosítási Bizottság 

Publikációk: