Témajavaslatok diplomadolgozat, szakdolgozat, TDK készítéséhez


Prof. Dr. Bartha Dénes


 • Az „ákáckérdés” nem újkeletű probléma, de 2014-ben eddig soha nem tapasztalt hevességű vita folyt a fehér akác hazai helyzetének megítélésével kapcsolatban. Ennek a vitának (cikkek, előadások, internetes megnyilvánulások) dokumentálásán túl a kiváltó okok feltárása, a mozgatóerők bemutatása is javasolt. A források java része a Növénytani és Természetvédelmi Intézetben hozzáférhetők.
 • Taxonómiai vizsgálatok kritikus csoportoknál, pl. Salix x rubens (berki fűz); Tilia platyphyllos s. l. (nagylevelű hársak); Ulmus minor s. l. (mezei szilek).
 • Dendrotaxonok előfordulásának, élőhelyválasztásának vizsgálata, pl.: tatár juhar; mogyorós hólyagfa; ükörke lonc; húsos som alföldi előfordulásai.
 • Az elő- és véghasználatok hatása az erdőtársulások fajdiverzitására.
 • Az erdőbelső fénydinamikája, kapcsolata a cserje- és gyepszinttel.
 • A Soproni-hegység erdeinek történeti ökológiai feldolgozása (Tamás József, Madas Gabriella és Molnár Ákos művei alapján).
 • Inváziós gyomfajok terjedése erdeinkben.
 • Mesterséges és természetes lékek hatása az erdő növényzetének változására (erdődinamikai vizsgálatok).
 • A tarvágások ökológiai következményei, hatásuk a növényvilágra.
 • A Karcag melletti Apavári-erdő (telepített kocsányos tölgyes) természetességének értékelése, a naturalizáció vizsgálata.
 • A Pilis leégett feketefenyveseinek szukcessziója.
 • A szalafői „Őserdő” szukcessziós változásai.
 • Hogyan változnak az egykori erdők helyén álló (ma faállomány nélküli) talajok?
 • A nagyvad károsítás hatása az erdei növényközösségekre.
 • Erdőrezervátumok növényzetének felmérése (vegetációtérképtől a faállományszerkezetig).
 • Erdőrezervátumok erdőtörténeti, erdőhasználati kutatása.
 • A Sopron környéki erdőtömbök (Balfi-erdő, Nagycenki-erdő, Horpácsi-erdő, Lés-erdő, Kövesdi-erdő, Peresztegi-erdő) növénytani vizsgálata.
 • Értékes, eddig keveset kutatott rétek felmérése Sopron környékén (pl. Balfi-patak mente, Hidegvíz-völgy rétjei).
 • Közelítőnyom-hálózat hatása a gyepszintre a Pilisi Parkerdő Zrt. területén
 • A Balassagyarmat Nyírjesi Fűvészkert és Vadaspark botanikai felmérése – Ipoly Erdő Zrt. Kelet-Cserháti Erdészete.Dr. Csiszár Ágnes

 

 • Inváziós növényfajok, inváziós fertőzöttség felmérése
 • gombafajok előfordulásának vizsgálata különböző területeken
 • Lékek regenáricójának vizsgálata, az újulat és az azt veszélyeztető gyomfajok kapcsolatának vizsgálata
 

 

 

Dr. Zagyvai Gergely

 

 • Választott mintaterület természetvédelmi célú botanikai felmérés
 • Erdősödő, cserjésedő területek botanikai értékeinek vizsgálata
 • Erdősödő, cserjésedő területek vegetációdinamikai vizsgálata
 • Magbank vizsgálatok
 • Védendő, nagy vagy különleges fák, facsoportok felmérése választott mintaterületen
 • Élőhelymintázat és tájhasználat összefüggésének vizsgálata választott mintaterületen
 
 

 

Dr. Schmidt Dávid

 

 • Natura 2000 területek botanikai és természetvédelmi szempontú felmérése (választható szempontok: védett növényfajok, élőhelyek, természetesség, özönnövények)
 • Autóutak mentén terjedő sótűrő növények felmérése
 • A parti fűz (Salix elaeagnos) társulástani vizsgálata a Szigetközben
 • A patakparti aggófű (Senecio sarracenicus) élőhelyválasztása a Szigetközben
 • Iszapnövényzet felmérése a Szigetközben
 • Szőlőhegyek növényzetének vizsgálata (pl. Zalai-dombság, Vasi-hegyhát, Pannonhalmi-dombság) növénytani és/vagy tájtörténeti szempontból
 • A rajkai Tározótér szukcessziójának vizsgálata
 • A felpéci Sísek-domb vegetációjának vizsgálata (kriptogám fajok vagy edényes növényfajok alapján)
 • Páfrányfajok elterjedésének vizsgálata a Kőszegi-hegységben
 • A fehér fagyöngy (Viscum album) gazdanövény spektrumának felmérése Arborétumokban és parkokban.
  


Korda Márton

 

 • Egy tetszőlegesen választott terület természetvédelmi kezelési tervének előkészítése
 • Egy tetszőlegesen választott terület természetvédelmi értékleltárának elkészítése
 • Egy tetszőlegesen választott terület özönnövény-fertőzöttségének felmérése
 • Egy tetszőlegesen választott növényfaj fajmegőrzési tervének elkészítése
 • Néhány ritkább adventív fa- és cserjefaj hazai történetének feldolgozása irodalmi és herbáriumi adatok alapján

 

 

 

Tiborcz Viktor

 

 • A Villányi-hegység flórájának és vegetációjának vizsgálata, felmérése.
 • A Villányi-hegység védett növényfajainak ponttérképezése és állományfelmérése.
 • A Villányi-hegység inváziós és potenciálisan inváziós növényfajainak felmérése.
 • A hazai edényes növényfajok elterjedési mintázatának vizsgálata különböző környezeti tényezők és a klímaváltozás tekintetében.
 • A veszélyeztetett ligeti szőlő (Vitis sylvestris) hazai elterjedési mintázatának és állományainak felmérése.
 • Hazai parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) állományok változásának (állománydinamika) vizsgálata.