Dr. Schmidt Dávid PhD.

Születési hely, idő:

Schmidt Dávid fényképe

Győr, 1979. 06. 11.

Tanulmányok:

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 
általános agrármérnöki szak (1999-2005)
 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 
környezetbiológia szakirány (2000-2003)
 
Pécsi Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs. 
Nappali tagozatos PhD-hallgató (2006-2009)

Iskolai végzettség:

Okleveles általános agrármérnök

Tudományos fokozat:

PhD (2013)

Nyelvismeret:

Angol C típusú középfok (2005)
Német C típusú alapfok (2014)

Munkahelyei:

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet: 
2010-

Oktatási tevékenység:

 • Általános növénytan
 • Biogeográfia
 • Biogeography (Erasmus kurzus)
 • Élőhelyvédelem (gyakorlat)
 • Európa védett természeti területei
 • Flóra-, fauna-, és élőhelytérképezés
 • Gombaismeret
 • Magyarország védett természeti területei
 • Növényrendszertan (gyakorlat)
 • Növényanatómia és élettan (gyakorlat)
 • Növénytársulástani gyakorlatok
 • Plant Systematics (Erasmus kurzus)

Fő kutatási témák:


 • Részvétel Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza (Atlas Florae Hungariae) honlapjának szerkesztésében, szakmai koordinálásában
 • Részvétel bryológiai és mikológiai alapfelmérésekben
 • Tudománytörténeti kutatások, herbáriumi feldolgozások
 • Chorológiai, taxonómiai kutatások a Lepidium, Oenothera, Ornithogalum, Spergularia nemzetségekben
 • Élőhelytérképezés (különböző mintaterületeken)
 • Parlagszukcessziós vizsgálatok felhagyott szőlőhegyeken
 • Magyarország edényes flórájának vizsgálata, különös tekintettel az adventív taxonokra
 • Florisztikai kutatások vonalas létesítmények mentén, valamint települési környezetben
 • A Kisalföld flórájának, vegetációjának monitorozása és térképezése

Publikációk: