Dr. habil Csiszár Ágnes PhD.

Születési hely, idő:Csiszár Ágnes fényképe

Sopron, 1975.08.29

Tanulmányok:

1989-1993: Széchenyi István Gimnázium
1993-1998: Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia Szak
1998-2001: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Doktori Iskola, "Erdészeti tudományok" program, 
"Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása" alprogram

Iskolai végzettség:

Biológia szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozat:

PhD, habilitáció

Nyelvismeret:

Német C típusú középfok
Orosz C típusú középfok
Angol C típusú középfok

Munkahelyei:

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet (korábban Növénytani és Termőhelyismerettani Intézet Növénytani Tanszék):
 
tanszéki munkatárs (2001-2002)
egyetemi adjunktus (2002-2006)
egyetemi docens (2006- )

Oktatási tevékenység:

Oktatott tárgyak: 
 
 • Általános növénytan
 • Növényanatómia és élettan
 • Alaktan, sejttan, szövettan
 • Általános növénytan 
 • Növényrendszertan
 • Növénytan I.
 • Növénytan II.
 • Dendrológia
 • Gyomnövények, gyomirtás
 • Gyomismeret
 • Erdészeti növénytan
 • Gyomnövény-ismeret
 • Gyomnövények biológiája és ökológiája
 • Etnobotanika
 • Gombaismeret
 • Biológiai invázió
 • Növényrendszertan
 • Természetvédelmi biológia
 • Gyombiológia
 • Gyógynövényismeret
 • Növényismeret
 • Alkalmazott növénytan
 • Növénytani ismeretek
 • Ehető- és mérgező növények
 • Inváziós növények biológiája
 • Biological Invasion
 • Plant Anatomy and Physiology
 • Biology of Invasive Plants


Oktatásban töltött idő: 20 év

Fő kutatási témák:

 • Inváziós és potenciálisan inváziós növényfajok allelopátiás hatásának vizsgálata
 • Inváziós növényfajok terjedési stratégiáinak (magbank, allelopátia, szaporodásbiológia) vizsgálata
 • Inváziós fafajok átalakító hatásának komplex vizsgálata (termőhely, növényzet, növény-állat interakciók)
 • Inváziós növényfajok biológiai kontroll lehetőségeinek vizsgálata
 • Különböző élőhelyek magbankjának vizsgálata
 • Átalakító üzemmódban kezelt erdőrészletek vizsgálata, lékek regenerációjának vizsgálata
 • A lékekben megjelenő fás szárú újulat és gyomfajok szén- és vízforgalmi válaszainak vizsgálata különböző erdőtársulásokban
 • A nagygombák előfordulásának vizsgálata a Soproni-hegység területén
 • Kisemlős- és madárfajok élőhely preferenciájának vizsgálata

Szakmai szervezeti tagság, közéleti tevékenység:

Magyar Biológiai Társaság, Botanikai Szakosztály
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, Biológiai Tudományok Osztálya, Botanikai Bizottság

Publikációk: