Fekete Lajos - Erdélyi Gazda

 

Útmutatás a Mezőség kopárainak befásítására. I. rész: Bevezetés, A Mezőség kopár legelőinek befásítására alkalmas erdei fák fajainak megvitatása;II. rész: A Mezőség kopárainak befásítására ajánlott fanemek megtelepítésének módjai, tekintettel a fennforgó viszonyokra. – Erdélyi Gazda, 1876 

A Mezőség befásítása és az erdő-törvényjavaslatban tervezett erdőfelügyelők. [Tordai álnéven.] – Erdélyi Gazda, 1877 (január 26.), 9(4): 40–42.

Még egy szó a hernyózási rendeletről. – Erdélyi Gazda, 1880 (március 2.), 12(9): 69–70.

Műszavaink érdekében! – Erdélyi Gazda, 1880 (június 15.), 12(24): 193.

Még egyszer műszavaink érdekében. – Erdélyi Gazda, 1880 (július 13.), 12(28): 224–225.

Az emberi trágya a mezőgazdaságban. [Pályamunka.] Társszerző: Nikel (Szécsi) Zsigmond. – Erdélyi Gazda, 1881 1881 

Vízmosások megakadályozása vízszintes árkok által. – Erdélyi Gazda, 1881 (július 5.), 13(27): 212.

A Magyar tölgy (Quercus Conferta Kitaibel). – Erdélyi Gazda, 1881 (október 18.), 13(42): 331.

A talaj feladata, keletkezése és nemei. – Erdélyi Gazda, 1882 (június 6.), 14(23): 185–186.

A talaj belszerkezete. – Erdélyi Gazda, 1882 (június 20.), 14(25): 202–203.

A talajban véghez menő phyzikai folyamatok. – Erdélyi Gazda, 1882 (július 4.), 14(27): 217–218.

A talaj vastagságának és belső minőségének változásai. – Erdélyi Gazda, 1882 (július 18.), 14(29): 234–235.

A gazda kötelessége a talaj iránt. – Erdélyi Gazda, 1882 (augusztus 8.), 14(32): 261–262.

Véderdők az Aranyos mentén. – Erdélyi Gazda, 1883 (november 27.), 15(48): 406–407.