Fekete Lajos - jegyzetek

 

Erdészeti statisztika és erdészeti irodalomtörténet. Sóltz Gyula és Fekete Lajos előadásainak alapján összeállította: Tornay Gyula és Szakmáry Ferenc. – Kézzel írt kőnyomatos jegyzet, Selmeczbánya, 1893, 289 pp.

Erdőrendezéstan I-II folyam. Fekete Lajos előadásai nyomán összeállította Koller János akad. tanársegéd. – Kézzel írt kőnyomatos jegyzet, Selmeczbánya, 1893, I. folyam: 196 pp. + 12 pp. táblázat és ábra, II. folyam: 222 pp. + 10 pp. táblázat és ábra.

Erdészeti statisztika és az erdészet történelme. Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és akad. tanár előadásai. – Kézzel írt kőnyomatos jegyzet, Selmecz, 1903, 118 pp.