TDK dolgozatok

 

 

2016

Tóth Anna: A Kistómalmi-láprét vegetációjának változása az elmúlt 18 évben (Konzulens: Korda Márton)

 

2015

Haszonits Győző: Az Északi-Hanság erdő- és gyepterületei természetességi állapotának és özönnövény-borítottságának felmérése (Konzulens: Dr. Schmidt Dávid)

 

2014

Kulcsár Alexandra: Dolomitbányák felszínének spontán regenerációja a Vértes és a Gerecse térségében (Konzulens: Dr. Zagyvai Gergely)

 

2013

Nagy Bálint: Európában őshonos fafajok értékelése, a mesterséges migráció lehetősége és a lehetséges kockázati tényezők szerint (Konzulens: Dr. Zagyvai Gergely)

Parczen Benedek: Természetszerű erdők fenntartási lehetőségei a KMNP hullámtéri területein (Konzulens: Nótári Krisztina)

Silniczki Ádám: Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris (Fraxinus angustifolia Vahl ssp. danubialis Pouzar) és a magas kőris (Fraxinus excelsior L.) vegetatív szervein (Konzulens: Dr. Bartha Dénes)

 

2012

Silniczki Ádám: Összehasonlító vizsgálatok a magyar kőris ( Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar ) és magas kőris ( Fraxinus excelsior L.) generatív szervein (Konzulens: Dr. Bartha Dénes)

 

2011

Mertl Tamás: A kikericsek (Colchicum spp.) és a homoki kikerics (Colchicum arenarium Waldst. Et. Kit.) ráckevei lelőhelye (Konzulens: Kerényi-Nagy Viktor)

Pintér Renáta: Kőszeg egykori – növénytani szempontból kiemelkedő – gesztenyéseinek összehasonlító botanikai vizsgálata (Konzulens: Dr. Zagyvai Gergely)

 

2009

Mocsi Ádám: A Tatai Fényes-fürdő TT értékei, valamint egy tanösvénytervezet megvalósításának lehetőségei (Konzulens: Korda Márton)

 

2008

Békési Péter: Vegetációtérképezés a Jászságban (Konzulens: Király Gergely)

 

2007

Szépligeti Mátyás: A Szent György-hegy átfogó botanikai vizsgálata (Konzulens: Vidéki Róbert)

 

2006

Máté Mónika: A Szalafő környéki erdők fajkészletének elemzése történeti koruk függvényében (Konzulens: Bartha Dénes)

Svéda Gergely: Erdőtársulások vizsgálata Külső-Somogy északi részén (Konzulens: Király Gergely )

Kovács Ferenc: A Somló vegetációtérképezésének és termőhelyi feltárásának első eredményei (Konzulens: Király Gergely)

 

2005

Magyar Linda: A szelídgesztenyések állapota és természetvédelmi jelentősége a Kőszegi-hegységben (Konzulens: Dr. Király Gergely)

Szűcs Péter: Nyugat-Gerecse mohaflórája (Konzulens: Dr. Király Gergely)

 

2004

Szűcs Péter: Mohaflorisztikai vizsgálatok az Őrség területén (Konzulens: Dr. Király Gergely)

 

2003

Szűcs Péter: Fertőmelléki-dombsor mohaflórája (Konzulens: Dr. Király Gergely)

 

2002

Horváth Tibor: A nagykanizsai homokvidék erdeinek védett és veszélyeztetett növényei (Konzulens: Dr. Király Gergely)

Kovács Gyula: Idős tölgyesek ökológiai jelentősége Alsó-Duna árterén (Konzulens: Dr. Király Gergely)

Mihók István: Állapotfelvétel a sárospataki Long-erdő rekonstrukciós tervéhez (Konzulens: Dr. Bartha Dénes)

Némethi Kálmán: Gyepszint- és újulatvizsgálatok a Török-féle bükkös felújítási módszer kísérleti területein (Konzulens: Dr. Bartha Dénes)

 

2001

Kovács Gyula: Idős tölgyesek ökológiai jelentősége az Alsó-Duna árterén (Konzulens: Dr. Király Gergely)

Mihók István: A sárospataki iskolakert rekonstrukciós és kezelési terve (Konzulens: Dr. Bartha Dénes)

 

2000

Horti Tibor: Kísérletek transzgénikus őszi búza és kukorica előállítására (Konzulens: Dr. Takács Imre - Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar)

Riezing Norbert: Az Észak-Vértes telepített fenyveseinek növénytani vizsgálata és természetvédelmi értékelése (Konzulens: Király Gergely)

 

1990-1999

Ádám Dénes (1995): Az erdőszegély, mint menedékhely

Bölöni János (1995): Adatok a szirti és a molyhos madárbirs magyarországi elterjedéséhez

Dobay Péter (1993): A csikófark (Ephedra distachya L.) hazai állományának felmérése, javaslat aktív természetvédelemre

Hulják Péter (1993): A vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea L.) hazai populációi és védelme

Polner Katalin (1993): Kiss Ferenc Emlékerdő növénytársulás-viszonyai

Raisz Árpád (1999): A közönséges bükk levelének alaki változatossága egy egyeden belül

Russu Tibor (1996): Gyógynövények előfordulása a Közép-Csíki - medence nyugati részében

Szmorad Ferenc (1993): A termőhely és az erdőtársulások kapcsolata a Kőszegi-hegységben

Varga Tamás (1994): A csákberényi erdőrezervátum kezelési javaslata

 

1990 előtt

Arató János - Mizik András (1976?): Erdeifenyő kultúrállományok aljnövényzetének vizsgálata

Emmerling Gábor (1977): Cyclamen purpurascens

Hirmann Antal - Markovics Tibor (1978): Tölgyek vegetatív szaporítása, különös tekintettel a meriklónos eljárásra

Kádár József (1983-84): Tápanyagfelvételi és vegetatív szaporítási kísérletek vörösfenyő fajhibridekkel

Kóródi Sándor (1977): A nagycenki kastélypark dendrológiai felmérése

Lehoczky Ervin (1986): Őserdő-regenárció lehetősége a soproni Hidegvíz-völgyben

Nikházy György - Zatykó László (1985-86): Magashegyvidéki növénytársulások a Pirin-hegységben

Peinstigl Éva - Biró Imre - Dudás Béla (1988): Természeti értékeink a Zempléni Tájvédelmi Körzet erdővel nem borított területein

Tobak Csaba - Emmerling Gábor - Balogh Zoltán (1977): Védelemre szoruló vadvirágaink biológiája

Zrínyi Imre (1975): Kocsányostölgy edénybakteriózisa