Természetvédelmi mérnöki BSc szak - oktatási segédletek


 

Általános növénytan 
Biogeográfia
Ehető és mérgező növények
Élőhelyvédelem
Etnobotanika
Gombaismeret
Gyombiológia, gyomismeret
Gyógynövényismeret
Növényrendszertan
Növénytársulástani gyakorlatok
Növényvilág kultúrtörténeti vonatkozásai
Növényvilág védelme
Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés
Természetvédelmi alapozó ismeretek
Természetvédelmi biológia
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek
Természetvédelmi projektek
Vegetációismeret

 

Záróvizsga